Wednesday, 24 February 2010

Isi Kandungan

Kaedah penafsiran saintifik

Kaedah penafsiran saintifik (pembukaan)

BHG 1: Niat yang baik

BHG 2: Prinsip & kaedah

BHG 3: Quran yang jelas dengan sendirinya

BHG 4: Kesatuan kandungan quran

BHG 5: Quran, kebenaran, dan logik

Undang-undang alam

Realiti vs ilusi

Iman

BHG 6: Muhkamat & mutasyabihat

Contoh ayat mutasyabihat

Nasionalisme

Nasionalisme (pembukaan)

Menjawab tuduhan terhadap nasionalisme

Perkara 153 & nasionalisme Melayu

No comments: